• Ruošiame žymiems mokslininkams zoologams skirtas parodas.
  • Rengiame tarptautines ir kitas parodas.
  • Siūlome paskaitas-demonstracijas (iš anksto užsakyta norima tema)
  • Pravedame bendro pobūdžio arba temines ekskursijas


Vilniaus universiteto Zoologijos muziejuje yra plėtojama edukacinė veikla ir Specializuotų profesinių studijų metu buvo iškelta idėja ugdyti mokytojo sugebėjimus vesti pamokas neformalioje aplinkoje – Zoologijos muziejuje. Studijų metu 2001-2005 metais, atsižvelgiant į bendrojo lavinimo bendrąsias mokymo programas buvo paruošta 14 teminių mokomųjų ekskursijų 5–ai, 7–ai, 8–ai klasėms. Šios ekskursijos siūlomos ne kaip papildomo ugdymo forma, o kaip formaliojo ugdymo specifinė vieta – t.y. siūloma kai kurias pamokas pravesti ne mokykloje, o Zoologijos muziejuje. Šias mokomąsias ekskursijas pagal mokytojo pageidavimus gali pravesti ir neformaliojo ugdymo edukologas (muziejaus darbuotojai). 2004 metais buvo atliktas vienos temos tyrimas ir įrodyta, kad mokomojoje ekskursijoje atsiveria puikios gamtamokslinio ugdymo galimybės (Biteniekyte, Skujiene, 2004).


1997-2005 metų Zoologijos muziejuje vidutiniškai per mėnesį buvo pravedama po 10 ekskursijų .
Zoologijos muziejaus lankytojai: 
- ne tik Vilniaus, bet ir iš įvairių rajonų bei miestų-miestelių), pvz., Mažeikių, Ukmergės, Vilniaus raj.; Rumšiškių, Maišiogalos, Alytaus, Tauragės, Anykščių ir kt. moksleiviai (pradinių, vidurinių, gimnazijų).
- Čia lankėsi Geologijos ir Biologijos olimpiadininkai; jaunieji Būsimieji gydytojai; mokiniai iš Gamtininkų stoties; Lietuvoje akredituotų diplomatų vaikai, mokiniai iš Vaikų ir jaunimo centro, Kurčiųjų mokyklos, Raidos centro, Lietuvos Jaunimo turizmo centro dalyviai, mokiniai iš Aukštesniosios technologijos mokyklos, Vilniaus pagalbinės mokyklos ir kt.
- Mažiausi muziejaus lankytojai - tai darželinukai.
- Didžiausi muziejaus lankytojai – tai Muitininkai (apmokymo kursai-ekskursijos), Kunigų Seminarijos absolventai (dalyvavo pažintinėje ekskursijoje).

TV laidos 
Zoologijos muziejuje būna filmuojamos įvairios televizijos laidos vaikams ir suaugusiems arba filmuojami kai kurie eksponatai. 
1997-2005 metais Zoologijos muziejus talkininkavo rengiant kai kurias laidas: ,,Gyvybės žalias medis“, "Langas į gamtą", ,,Ryto ratas“, ,,Žynios“, 2002-04-02 LNK ,,Dviračio šou“, 2006-12-13 LNK (ved. R. Grineviūtė) laida ,,Paskutinė kryžkelė“. 2008-01-24 LTV-2 kanalas ,,Amžių šešėliai“ ist. Kultūrinė laida (ved. A. Bumblauskas)

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com