Zoologijos muziejaus veiklą organizuoja Vyresnysis specialistas (muziejaus reikalams), kuris yra Zoologijos katedros darbuotojas. Jis atsakingas už:
- Zoologijos muziejaus rinkinių priežiūrą, inventorizaciją ir tvarkymą;
- Efektyvų Zoologijos katedroje vykdomų mokslinių tyrimų kolekcinės medžiagos saugojimą;
- Mokomųjų Gamtos fakulteto užsiėmimų organizavimą Zoologijos muziejuje;
- Ekskursijų organizavimą ir pravedimą Zoologijos muziejuje;
- Informacinės-šviečiamosios medžiagos apie muziejų ruošimą, rengimą ir leidybą;
- Zoologijos katedros vedėjo pavedimų, liečiančių muziejų, vykdymą.

Šiuo metu Zoologijos muziejuje dirba:
Dr. Grita Skujienė - vadovauja Zoologijos muziejuj ir yra tiesioginė muziejaus eksponatų saugotoja
(0,5 etato, organizuoja ir įgyvendina aukščiau išvardintas funkcijas)

Viktorija Kuznecova
(0,25 etato, padeda įgyvendinti aukščiau išvardintas funkcijas)

Narvydas Stankevičius, taksidermistas
(0,5 etato, padeda įgyvendinti aukščiau išvardintas funkcijas)

Iškilus neaiškumams dėl rūšių identifikavimo, pagalbos prašome savo srities specialistų, mūsų konsultantų:

Vardas ir pavardė

Titulai, vardai

Sistematinės grupės

Kęstutis Arbačiauskas

Profesorius, Dr.

Crustacea

Marija Biteniekytė

Lektorė, Dr.

Arachnida

Eduardas Budrys

Docentas, Dr.

Hymenoptera

Rimantas R. Budrys

Docentas, Dr.

Aves, Mammalia, Reptilia

Egidijus Bukelskis

Docentas, Dr.

Pisces, Amphibia

Stasys S. Molis

Kolekcionierius

Hemiptera

Sigitas Podėnas

Profesorius, Habil. Dr.

Invertebrata

Virginija Podėnienė

Docentė, Dr.

Vabzdžių (Insecta) lervos

Rimantas Rakauskas

Profesorius, Habil. Dr.

Homoptera: Aphididae

Saulis Skuja

Lektorius

Aves

Grita Skujienė

Docentė, Dr.

Mollusca

Jurgis Stašaitis

Docentas, Dr.

Aves, Mammalia, Reptilia

Vytautas Tamutis

Docentas, Dr.

Coleoptera

Josif Šapiro

Kolekcionierius

Mollusca

 

JSN Dona is designed by JoomlaShine.com